Etiske Retningslinier


Vi læner os op ad det regelsæt for tavshedspligt der gælder i det offentlige system. Alle sundheds- og fag  personer har pligt til diskretion og tavshed omkring, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer, eller får formodning om, angående klienters helbredsforhold og andre personlige oplysninger.


Tavshedspligten er en grundlæggende rettighed, og en vigtig forudsætning for at kunne etablere et tillidsfuldt forhold til os som fagpersoner. 


Tavshedspligten må kun brydes, hvis vi oplever faretruende forhold omkring dig som person. Her har vi som fagpersoner skærpet underretningspligt til det offentlige.