Vi tilbyder

NADA Café

NADA Café

Sensory Profile

Sanseprofil

BeCool forløb

Angsthåndtering for børn & unge

Ungesamtale

Samtaler med unge

Yoga
Ungesamtale

Bold & Balance