Metakognitiv coaching

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression


Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser.

I et metakognitivt forløb arbejder vi struktureret frem mod at få klarlagt dine tankemønstre, og jeg giver dig konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre din psykiske trivsel.


I samtalerne handler det ikke om at “vende vrangen ud” på dig selv, men det er derimod om en form for undervisning i metoder og redskaber til, hvordan du gennem kontrol over din opmærksomhed kan minimere tiden du bruger på de grublerier og bekymringer, der er ophav til dit psykisk ubehag.


Ved hver session vil vi lave øvelser, som giver dig en oplevelse af, hvilken betydning og sammenhæng dine tanker har med dine følelser. Og jeg hjælper dig med hvordan du kan øve dig i at få brudt med vaner der skaber tankemønstre med alt for meget overtænkning og fokus på bekymringer.


Pris pr. session:

 650,- (60 min.)


Er du i tvivl om, hvorvidt metakognitiv terapi og coaching er noget for dig, er du velkommen til, at booke en forsamtale hvor du kan blive mere afklaret.


For yderligere information eller booking af tid til en samtale, brug venligst kontaktformularen til højre. 

Metakognitiv coaching

v. Tina Knak